Wq/pa/3 ਈਡੀਅਟਸ

< Wq‎ | paWq > pa > 3 ਈਡੀਅਟਸ

3 ਈਡੀਅਟਸ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ।

ਰੈਂਚੋ - ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨEdit

  • ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈੱਲ
    • ਬੇਟਾ ਕਾਬਿਲ ਬਨੋ ਕਾਬਿਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਸਾਲੀ ਝੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪੀਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ..

ਵਾਇਰਸ - ਬੋਮਨ ਈਰਾਨੀEdit

  • Everything is fair in Love and War, and this is World War... 3!
    • ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੈ.. ਤੀਜਾ!