Wq/or/କବିତା/ସନ୍ଥ କବୀର/୮୫: ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ହଂସ ଏକାକୀ

< Wq‎ | or

ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ହଂସ ଏକାକୀ [1]

edit

ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ହଂସ ଏକାକୀ, ରହିବ ଧରା ମେଳଣ,
ଥରେ ଝଡ଼ିଗଲେ ଗଛରୁ ପତ୍ର, ମିଳିବା ଅତି କଠିନ ।

କିଏ କହିବ ପଡ଼ିବା ସ୍ଥାନ, ଲାଗିଲେ ସୁଅ ପବନ,
ଯେବେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ହୁକୁମ,ହେବ ତୋ ଆୟୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଯମର ଦୂତ ଅତି ମଜ୍‌ବୁତ୍, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଏ,
କବୀର ଗାଏ ସଭିଙ୍କ ଗୁଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ,
ଗୁରୁ କର୍ମ ଫଳ ନିଜେ ଭୋଗନ୍ତି, ଚେଲା କର୍ମ ଫଳ ପାଏ ।

ଆଧାର

edit
  1. www.poemhunter.com/poem/the-last-flight/