Wq/ha/Ahmad ibn hanbal

< Wq‎ | ha
Wq > ha > Ahmad ibn hanbal

Ahmad bn Hanbal ko Abū 'Abdillah Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ash-Shaybānī (Nuwamba 780 — 2 ga Agusta 855) sau da yawa ana kiransa Ahmad ibn Hanbal ko Ibn Ḥanbal a takaice, ya kasance Balarabe masanin fikihu, masanin hadisi, mawallafin hadisi, mawallafi. na mazhabar Hanbali na fikihun Sunna - daya daga cikin manyan mazhabobin shari'a guda hudu na Ahlus-Sunnah.

ZantuttukaEdit

  • Da raina yana hannuna, da na sake shi. Musnad Ahmad bin Hanbal, fassarar turanci, Vol. 1, ku. 18 *'Idan malamai suka yi shiru da dalilan tawaya (Takiyyah), jahilai kuma ba su sani ba, yaushe ne gaskiya za ta bayyana? Musnad Ahmad bin Hanbal, fassarar turanci, Vol. 1, ku. 18
  • Ta yaya duk wanda Ubangijinsa yake nema ya aiwatar da ayyuka na farilla, kuma Annabinsa (Muhammad) yana nema ya bi sunna, kuma Mala’iku biyu (Kiraman Katibin) suna neman ya gyara halayensa, da Nafsinsa. yana neman ya bi son zuciyarsa, kuma Iblis yana neman ya aikata fasiqanci, Mala'ikan mutuwa (Azra'ilu) yana kallo yana jiran ya karvi ransa, kuma waxanda ke dogara da shi suna neman ya ciyar da su?
  • Babu wani zabi sai Sunnah da bin ta. Kuma kwatanci ya kamata a dogara ne kawai a kan kwatanta wani abu da kafaffen ka’ida (wanda ya gabata tun zamanin Annabi Muhammadu). Amma don ku zo ga ka'idar kuma ku rushe ta sannan ku ce wannan ta hanyar kwatance - a kan wane tushe kuke yin kwatankwacin ku?