Wq/grc/Πλάτων

< Wq‎ | grc
Wq > grc > Πλάτων

Πλάτων, φιλόσοφος εὐδόκιμος, ᾧ ἀληθὲς ὄνομα Ἀριστοκλῆς ἦν, γέγονε 429 π.Χ. Ἀθήνησι καὶ ἀπέθανε 347. διδάσκαλος Πλάτωνος ἦν ὁ Σωκράτης ὁ θανατωθεὶς 399 ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων, ὃς καίπερ οὐδὲν γράφων σὺν φίλοις πολλάκις ἠδολέσχει. Πλάτων δὲ πολλοὺς ἔγραψε διαλόγους ἐν οἷς ὁ Σωκράτης εἰρωνικῶς λέγει. Τοῦ τοίνυν Σωκράτους θανόντος ὁ Πλάτων κτίσας σχολὴν ἐν ἄλσει Ἀκαδημίᾳ πολλοὺς ἐδίδαξε.

Ὁ Πλάτων

Ἒργα edit

  • Κοινά γάρ τά τω̂ν φίλων.
  • Εν εἰ μή έστι, τἀ̂λλα δε του̂ ἑνός, τί χρή εἰ̂ναι.