Wq/bm/Nyɛ fɔlɔ

< Wq‎ | bm
Wq > bm > Nyɛ fɔlɔ

This test wiki is reserved for the creation of a Wikiquote in the Bambara language.

edit

Ni bɛ nin kan in fɔ ani ni ya miiri ko a bɛna nɛnɛ ni yɛrɛ ka Wikifɔ sɔrɔ o tuma i bɛ se ka kɛ.

Sisan, bɛ 4 sariyasen cɛma ka Bamanankan Wikifɔ.

Taga ɲɛfɛ. Bayɛlɛma nin ɲɛ ani ka baara daminɛ aw ka Wikifɔ.


Sister projects

edit

Wikipedia/Wikipedi | Meta-Wikipedia/Meta-Vicipaedia | Wikibooks/Wikigafe | Wikidaɲɛ/Wiktionary | Wikikunnafoni/Wikinews | Wikitayɔrɔ/Wikisource | Wikitaama/Wikivoyage