Wq/bgn/عشق

< Wq‎ | bgn
Wq > bgn > عشق

عشق یانی دل و قلب‌ئی سکین و شدیدین علاقه اینت.

عشق:۱. باز سک دوست داشتین. ۲ - دلداتین. معینئ پارسین فرهنگ


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

Wikipedia
Wikipedia
به ای موضویی خاتیرا مقاله به ویکی‌پیڈیایی تا موجود اینت:
[[Wikipedia:Wq/bgn/عشق|{{Wq/bgn/عشق}}}]]