Wq/bcl/Barbara Smith

< Wq‎ | bclWq > bcl > Barbara Smith

Mga SambitEdit

 
Barbara Smith
  • Para sa saindo na mga pagal na sa pagdangog manungod sa rasismo, imahinara kun gurano pa kita kapagal sa pakaeksperyensya kaiyan. ... An sukol na masakit o bakong komportable para sa saimo na padakulaon an isyu iyo an sukol na aram mo sa laog mismo na dai mo inaatubang an isyu. ... Gusto kong sabihon digdi mismo na bako ining "pagbaklay." Iyan aktwal na pagbyahe.