Wp/zgh/A

< Wp‎ | zghWp > zgh > A

A ⵏⵖ aⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵖⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵙⵉⵔⵉⵍⵉ.

  • A ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ:
  • ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ A ⵏⵖ a ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⴰⵍⵏ.

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰEdit

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵉⵜEdit

ⵜⴰⵙⵎⵉⴷⴳⵜEdit

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏEdit

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit