Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (le français ⵏⵖ la langue française ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵙⵜ. ⵖⵓⵔ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳⵔ 77 ⴷ 110 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵜⴳⴰ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴷ 190 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⴻⵏ.

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (ⴷⴰⵜ ⵏ 1780), ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⵔ ⵜⵔⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ 29 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit