Wp/zgh/ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ: ⵜⴰⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴱⴰⵍⵇⴰⵏⵉⵜ.