Wp/zgh/ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ
ⴰⵎⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ
ⴰⵙⵙⵏⵚⴱ 1957
ⵜⴰⵣⵉⴱⴱⴰ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵎⵎ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ, ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵎⵎ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵏⵥⴰⵔ, ⴷ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ.
ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ "إن تنصروا الله ينصركم"[1]
ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵙⵔⵏⴰⵎ ⴰⴽⵓⵛ ⵔⴰⴷ ⴽⵯⵏ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ
ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ 7, ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 47, ⵙⴳ ⵍⵇⵔⴰⵏ/آية 7، سورة 47، من القرأن