Wp/zgh/ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ

ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ — ⵙⴳ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ — ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⴰⵏⵉⵏ

ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ 51 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵥⵔ ⵓⵍⴰ

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ