Wp/zgh/ⵜⴰⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ ⵜⵏⵢ ⵙ ⵡⵓⵙⵍⵉⵖ ⵜⴰⵙⵏ- ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵎⵙⵍⵉ"

ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ Edit

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ Edit

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ Edit

ⵉⵙⵖⵏⵏ ⵉⵣⵖⴰⵔⴰⵏⵏ Edit