Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ)

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ)

ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵓⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵓⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⴽ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵉⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵏ. ⵉⵔⵎ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ.

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵓⵣⴷⵉⵢⵏ