Wp/zgh/ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ

ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Nairobi), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ, ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ 696 ⴽⵎ² ⵜⵣⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ 3,138,369 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙⴳ ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ