Wp/zgh/ⵎⴰⵍⵉ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⴰⵍⵉ

ⵎⴰⵍⵉ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: ​[mali]) ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵙ 1.240.000 ⴽⵎ², ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 18 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.[1] ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ, ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ 8 ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⴷⴳⵙ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ . ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴱⴷⴷ ⵖⴼ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰⵜⴰⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ. ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵓⵔⴰⴳ ⴰⵎ ⵓⵔⵖⵢⵓⵔⴰⵏⵢⵓⵎⵜⵉⵙⵏⵜ.

ⵎⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵙⵎⵉⴷⴳⵜEdit

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⴰⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⴳ 1339, ⴰⵏⵊⵉⵍⵓⵏⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵕ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜEdit

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜEdit

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit