Wp/zgh/ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵡⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵏⵓⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ.

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴷⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ