Wp/zgh/ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ

ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ ⴷⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵍⵎⵖⵏⵏⵉ." ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ 2200 ⵎⵉⵜⵔⵓ. ⴳ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵃⴷⵉⴷⴷⵓ, ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵣⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ