Wp/zgh/ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ

ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⵔⴰⵔⵜ ⵉⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵏ "ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵍⵎⵖⵏⵏⵉ." ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ 2200 ⵎⵉⵜⵔⵓ. ⴳ ⵡⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵃⴷⵉⴷⴷⵓ, ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵢⵉⵖⵕⵎ ⵉⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵣⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ