Wp/zgh/ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵡⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵡⴰ

ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵡⴰ (ⵙ ⵜⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉⵢⵜ : 江戸川 コナン) ⵉⴳⴰⵜ ⵙⵉⵏⵛⵉ ⴽⵓⴷⵓ, ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⴰ ⵜⵎⵥⵥⵉⵢ ⵜⴰⵎⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵣⵖ ⵖⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵙⵡⴰ ⴰⴼⵔⴽⴰ ⵏ APTX4869 ⵉⵙⵜⵛⵉⵏ, ⵉⴳ ⵏⵉⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ ⴷⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ 7 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ, ⵡⴰⵍⴰⵢⵏⵏⵉ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰ ⵉⵎⴳⵣⵓ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⵙⵉⵏⵛⵉ ⴽⵓⴷⵓ ⴰⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ.