Wp/zgh/ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ
République du Cameroun
Republic of Cameroon
Flag of Cameroon.svg
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
Coat of arms of Cameroon.svg
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ
ⴰⴼⵔⴰ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⴰⴽⴰⵍ
"Paix, Travail, Patrie"
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ
ⵓ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ, ⴰⵀⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
· ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵢⴰⵡⵓⵏⴷⵉ[1]
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⵡⴰⵍⴰ[1]
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ * 31% Cameroon Highlanders
 • 19% ⵉⴱⴰⵏⵜⵓⵢⵏ ⵉⵎⵙⵙⴳⴷⵓⵜⵏ
 • 11% ⵉⴽⵉⵔⵉⴷⵉⵢⵏ
 • 10% ⵉⴼⵓⵍⴰⵏⵉⵢⵏ
 • 8% ⵉⴱⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵏ
 • 7% ⵉⵏⵉⴳⵔⵉⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⵉⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵏ
 • 13% ⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏ
 • 1% ⵡⴰⵔ-ⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢⵏ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴱⵓⵍ ⴱⵢⴰ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴼⵉⵍⵉⵎⵓⵏ ⵢⵓⵏⴳ
ⵜⵉⵣⵣⵓⵔⴼⴰ ⴰⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
ⵙⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1960
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 475,442 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 53)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 0.57
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2013  22,534,532[1] (ⵜⵉⵙ 56)
• ⴰⵙⵉⴹⵏ 2005  17,463,836[2]
• ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 39.7/ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 167)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 81.535 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 3,358 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 29.547 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 1,217 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⵊⵉⵏⵉ (2007) 44.6[4]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.518[5]
(ⵜⵉⵙ 153)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ (UTC+1)
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵢⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +237
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ CM
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .cm

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit

 1. 1.0 1.1 1.2 [1] (ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). World Factbook. CIA.
 2. [2] (PDF) (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ). Institut national de la statistique. p. 6.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 [3] (ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). International Monetary Fund.
 4. [4] (ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). The World Factbook. CIA.
 5. [5] (pdf). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). United Nations Development Programme. 2016.