Wp/zgh/ⴽⴰⴱⵓⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴽⴰⴱⵓⵍ

ⴽⴰⴱⵓⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵜⵓⵙⴰⴷ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⴷⵖ ⵙ 2.850.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⴽⴰⴱⵓⵍ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ.