Wp/zgh/ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ

ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ (ⵙ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵜ: Suomi, ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ: Finland) ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ (ⵙ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵜ: Suomen tasavalta, ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ: Republiken Finland) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ