Wp/zgh/ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵢⵓⵡⵜ ⵙⴳ 12 ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ.

ⴰⴷⴳ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ

ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ Edit

ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ: