Wp/zgh/ⴳⴰⵏⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴳⴰⵏⴰ

ⴳⴰⵏⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⴰⵏⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Republic of Ghana), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ[1]

ⴳⴰⵏⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. Jackson, John G. (2001) Introduction to African Civilizations, Citadel Press, p. 201, ISBN 0-8065-2189-9.