Wp/zgh/ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ

ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ Bilfast (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Belfast) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⴷⴰⴱⵍⵉⵏ.[1] ⵉⵣⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ 333,871 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015.[2]

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ
ⴽⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙⴳ ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. CityMetric
  2. a b "Belfast City Council". Retrieved 22 February 2016.