Wp/zgh/ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ

ⵏⵏⵉⵍ ⴷ ⴰⵙⵉⴼ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6,500km. ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵠⵉⴽⵜⵓⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵏⴷⴰ. ⵉⵜⵎⵖⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵚⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵍ