Wp/zgh/ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵖⵏ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉEdit

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏEdit

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢEdit

ⵢⴰⵍ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏⵖ ⵖⴼ ⵡⴰⴱⵊⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ.

ⵜⵉⵙⵉⵙⴽⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉEdit

ⴰⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⴰⵏEdit

ⵜⵉⵔⵔⴰEdit

ⴰⵙⵙⵏⴳⵍEdit

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏEdit

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎEdit

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓEdit