Wp/zgh/ⴰⵏⵣⵓⵍ ⵒⴰⵔⴽ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵏⵣⵓⵍ ⵒⴰⵔⴽ

ⵙⴰⵡⴷ ⴱⴰⵔⴽ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: South Park) ⴰⵙⵉⵜⴽⵓⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵜⵔⵓⴳⵏ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵜ ⵜⵔⵉ ⴱⴰⵔⴽⵔⵎⴰⵜ ⵙⵜⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜ ⴱⵔⵢⴰⵏ ⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵜⵡⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⵓⵎⵉⴷⵉ ⵙⵓⵏⵜⵔⴰⵍ. ⴰⵙⴷⴷⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵙⵜⴰⵏ ⵎⴰⵔⵛ, ⴽⴰⵢⵍ ⴱⵔⵓⴼⵍⴱⵙⴽⵉ, ⵉⵔⵉⴽ ⴽⴰⵔⵜⵎⴰⵏ, ⴷ ⴽⵉⵏⵉ ⵎⴰⴽⵓⵔⵎⵉⴽ ⴰⵙⵉⵜⴽⵓⵎ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵎⵍ ⵉⵅⵛⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵎⵉⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⵜⵔⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ. [1]

South park sign.svg

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit