Wp/zgh/ⴰⵏⴳⵍⵓⵙ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵏⴳⵍⵓⵙ

ⴰⵏⴳⵍⵓⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Angel) ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⵉⵏⴳⵍⵓⵙⵏ, ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⴰ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵖⵓⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵍⵊⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⴰⴹⵓⵍⴼ ⴱⵓⴳⵉⵔⵓ