Wp/zgh/ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

Template:Wp/zgh/Quote box ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ (ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ἱστορία, ⵀⵉⵙⵜⵓⵔⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⴰⴳⴳⵓ")[1] ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ.[2][3] ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵍⵍⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⴰⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⴰⵏⵥⴰⵔⵜ ⵉⴽⴽⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵜⵉⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ, ⴰⴳⵔⵓ, ⴰⵙⵓⴷⵙ, ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⴰⴷ. ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢⵏ.

ⵀⵉⵙⵜⵓⵔⵢⴰ, ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵡⵙ ⵊⵉⵣⵉⵙ ⴳ 1892

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵄⵏⵓ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵙⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⵙⵖⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ.[4][5] ⵉⴷⵃⵉⵏⴰ ⴰⵔ ⵜⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵖⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴹⴽⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵍⵉ ⵉⵣⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵏⵖⴷ ⴰⵎ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ "ⴰⵎⵏⴰⴷ" ⵖⴼ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ.[4][6][7][8]

ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵎ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵔⵜⵔ), ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵉⵍⵏⵜ ⴰⵎ ⴰⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ "ⵓⵙⵓⴳⴳⵓ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ" ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.[9][10] ⵀⵉⵔⵓⴷⵓⵜⵓⵙ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⵔⵉⴽ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵉⵜⵜⵡⵢⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⴰ "ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ", ⴷ, ⵜⵓⵙⵉⴷⵉⴷⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵉⵢⵖⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵀⵉⵔⵓⴷⵓⵜⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵉⴷⵉⴷⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⵏⵇⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ. ⴳ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⵜⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵡⴰⵏ ⵜⵜⵉⵢⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ 722 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 2 ⴽⴰ ⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ.

ⵉⴹⵙⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴼⴰⵙⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴼⵍⵏ ⴽⵔⴰ ⵙ ⴰⴷ ⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴼⵍ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ. ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴳⴰ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴷ ⵜⵓⵎⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ. ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵎⴰ ⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵖⵔⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵓⵔⵜEdit

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ" ⴷ ⵉⵙⵎ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ "ⵣⵔⵉ".

ⵉⴹⵔⵉⵚⵏ ⵉⵎⵣⵡⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⵅⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵊⵢⵓⵔⵊⵉⵙ ⵍⵉⴼⵉⴱⵔ "ⵉⵏⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⴷ, ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ".[11]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit

 1. Joseph, Brian (Ed.); Janda, Richard (Ed.) (2008). The Handbook of Historical Linguistics. Blackwell Publishing (published 30 December 2004). p. 163. ISBN 978-1-4051-2747-9 
 2. "History Definition". http://archaeology.about.com/od/hterms/qt/history_definition.htm. Retrieved 21 January 2014. 
 3. "What is History & Why Study It?". Archived from the original on 1 February 2014. https://web.archive.org/web/20140201183734/http://www.siena.edu/pages/3289.asp. Retrieved 21 January 2014. 
 4. 4.0 4.1 Professor Richard J. Evans (2001). "The Two Faces of E.H. Carr". History in Focus, Issue 2: What is History?. University of London. http://www.history.ac.uk/ihr/Focus/Whatishistory/evans10.html. Retrieved 10 November 2008. 
 5. Professor Alun Munslow (2001). "What History Is". History in Focus, Issue 2: What is History?. University of London. http://www.history.ac.uk/ihr/Focus/Whatishistory/munslow6.html. Retrieved 10 November 2008. 
 6. Tosh, John (2006). The Pursuit of History (4th ed.). Pearson Education Limited. ISBN 1-4058-2351-8. p 52
 7. "Introduction". Knowing Teaching and Learning History, National and International Perspectives. New York & London: New York University Press. 2000. p. 6. ISBN 0-8147-8141-1. 
 8. Nash l, Gary B. (2000). "The "Convergence" Paradigm in Studying Early American History in Schools". in Peter N. Stearns. Knowing Teaching and Learning History, National and International Perspectives. New York & London: New York University Press. pp. 102–115. ISBN 0-8147-8141-1. 
 9. Seixas, Peter (2000). "Schweigen! die Kinder!". in Peter N. Stearns. Knowing Teaching and Learning History, National and International Perspectives. New York & London: New York University Press. p. 24. ISBN 0-8147-8141-1. 
 10. Lowenthal, David (2000). "Dilemmas and Delights of Learning History". in Peter N. Stearns. Knowing Teaching and Learning History, National and International Perspectives. New York & London: New York University Press. p. 63. ISBN 0-8147-8141-1. 
 11. Georges Lefebvre, ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ (La naissance de l'historiographie moderne), Flammarion, 1971, p. 17.