Wp/zgh/ⴰⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⵓⵏⴰⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⵓⵏⴰⵏ

ⴰⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵜⵙⴼⵓⵖⵜⵏⵜ ⵎⴰⵏⴳⴰ. ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵜⵙⴼⵓⵖⵜⵏⵜ ⴰⵏⵉⵎⵉ. ⵜⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴼ ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵡⴰ