Wp/zgh/ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ

ⴰⵎⴽⴽⵓⵥⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ. ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵙ ⵣⴰⵢⵜⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵜ. ⵙ ⵉⵎⴽⴰ, ⵉⵍⴰ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵣⵉⵖ (ⴰⵙⵔⵎ) ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵏ.

ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ