Wp/zgh/ⴰⵃⵢⵢⴰⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵃⵢⵢⴰⵍ

ⴰⵃⵢⵢⴰⵍ ⵉⵎⵎⴰ ⵉⵃⵢⵢⴰⵍⵏ[1] ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵢⵜ ⵜⵚⵎⵎⵉⴹ ⵊⵊⴰⵡ, ⴳⵔ ⴽⵔⴰⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵖ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵍⴼⵉⵍⴰⵃⵉ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵎⴰⵕⵚ ⵍⴼⵉⵍⴰⵃⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴰⵔ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ ⵎⴰⵕⵚ ⵍⵎⵉⵍⴰⴷⵉ.[2]

ⴰⵙⵓⵙⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⵉⵃⵢⵢⴰⵍⵏ
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ

  1. ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 1537, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2017, ⵓⴹⴹⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ISBN 9789954282403
  2. Ismaïl Boujenane, L'agriculture à travers l'oraliture, 2003, Editions Actes, ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵏⴰ 12 (ⵖ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ "حيّين")