Wp/zgh/ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵜ, ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ. ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵎⵙⴷⵖⵉⴷⵉⵙⵏ, ⵉⵎⵖⵔⵓⵏⵏ, ⵓⵏⵣⵉⵖⵏ, ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⴰⵡ
ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ