Wp/zgh/ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Manuel de conjugaison amazighe ) ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜ ⵉⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ 2012.

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ.

ⵉⵙⵖⵓⵏⴻⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵢⵏ