Wp/zgh/ⴰⴳⵔⵉⴽ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⵔⵉⴽ

ⴰⴳⵔⵉⴽ (ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵜ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜⴽⴰⵜⴰⵔⵉⴱⵓⵥⴰ Ελλάς / ⵍⵍⴰⵚ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ Ελλάδα / ⵍⵍⴰⴹⴰ ⴷ Ελληνική Δημοκρατία / ⵍⵍⵉⵏⵉⴽⵉ ⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵢⴰ), ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ, ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵓⴱⴰⵍⵇⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵜⵉⵏⴰ.

Flag of Greece.svg