Wp/zgh/ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: African National Congress / ANC) ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⴼⴼⵓⵙⵜ.

logo n ANC

ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉⵎⵎⵏⵖⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⴰⵒⴰⵔⵜⴰⵢⴷ .

ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵓⵖⴰⵜⴰⵜ ⴷ ⵏⵉⵍⵙⵓⵏ ⵎⴰⵏⴷⵍⴰ, ⵔⵅⵅⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰ ⴷ ⵊⴰⴽⵓⴱ ⵣⵓⵎⴰ (ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⴼⴼⵓⵙⵜ).