Wp/zgh/ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵉⵊⵊ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵣⴰⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⴳⵯⵊ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰ ⵙⴳ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ 30 km[1]

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ.jpg

ⵜⵥⵕⵜEdit

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ


ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜEdit

  1. [1]