Wp/zgh/ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ)
Wp > zgh > ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 106,400,000 ⴽⵎ² ⵢⴷⴰⵍ 20% ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ . . ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ «Atlas» ⵙⴳ ⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ: θάλασσα) ⴳ ⵣⵉⴽⴽ

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ