Wp/zgh/ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍ ⵡⴰⵍⴰ, ⴳ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⵢⵉⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ. ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⵖ ⴳ ⵎⵉ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

World ocean map-fr.gif
Dymaxion map ocean.png