Wp/zai/Mdo´

< Wp‎ | zai
Wp > zai > Mdo´

Mdo’ o Dios[1]

Rê men tè nanyèt men kwan nak Mdo’, Mdo’ nak Dios dí’stè. Le’ Mdo’ par rê men tè nak Dios ndòb lô bé’, gáb na’ Mdo’n rê men tè nak Dios Chud ró mbez men, mbay na Chud Ró nak mbol wiz, xa’ bá nak Dios men, ndòb lô bé’, ná le’ xna’ men nak Mbe’ ndòbka’ lô bé’. Rop xa’ bà nak Mdo’n rê men tè, per náya ndoyàjá yek men, Dios men ndlì lal men rê Dios tâ nzi yò do’ bà, nanakta xa’ bà Dios rê men tè, pó’lá, lo ór ndé rê xa’ tíj lád re’ya támud ndonû xa’ Dios xa’ lád re’ya ná lo fwers mtoké’l xa’ men zá lí lazo’ men Dios xa’, lí lazo’ men religión xa’. Jwa’ná támud mbyá’ná náya’. Per Dios rê men tè nak Chud ró na kon Yow o xna’n ndòb lô bé’.

  1. http://www.academia.edu/21609352/El_sistema_de_salud_propio_de_los_men_te_de_la_Sierra_Sur_y_Costa_de_Oaxaca