Wp/wls/Haha'i ma'uhiga o 'Uvea mo Futuna

< Wp‎ | wls
Wp > wls > Haha'i ma'uhiga o 'Uvea mo Futuna

Tagata mo fafine ma'uhiga o 'Uvea mo Futuna i te ma'uli:

  1. fakafenua
  2. fakalotu
  3. fakapule'aga
  4. fakapolitike
  5. faka'ekonomika
  6. fakasosiale
  7. fakakautahi
  8. faigao'i
  9. faiva
  10. atamai

1. Ma'uli fakafenua

edit
Higoa Tu'ulaga Ta'u Fakamanatu
Kulimoetoke, Tomasi Hau o 'Uvea 1959-2007 Tohi lao o te 1961
Fuluhea, Pelenato (Pulufegu) Hau o 'Uvea 1947-1950 Tohi lao o te 1961

Folau gaue a te kau 'Uvea ki Kaletonia

Brial, Aloisia Hau o 'Uvea 1953-1058

2. Ma'uli fakalotu

edit
Higoa Tu'ulaga Ta'u Fakamanatu
Fuahea, Lolesio 'Epikopo 1974-2005 'Uluaki 'epikopo 'uvea
Sionepoe, Susitino 'Epikopo 2019- Lua 'epikopo 'uvea

3. Ma'uli fakapule'aga

edit
Higoa Tu'ulaga Ta'u Fakamanatu
Hoatau, Siole Pule gaue 1983-1998 Pilo fakafofoga o 'Uvea mo Futuna i Palesi
Pilioko, Sioli Pule gaue Matani gaue o te 'u koloa fakafenua

4. Ma'uli fakapolitike

edit
Higoa Tu'ulaga Ta'u Fakamanatu
Brial, Benjamin Tepitē 1967-1988
Brial, Victor Tepitē 1997-2007
Brial, Sylvain Tepitē 2018-2022
Gata, Kamilo Tepitē 1989-1993
Loste, Hervé Tepitē 1962-1967
Likuvalu, Albert Tepitē 2007-2012
Vergé, David Tepitē 2012-2013
Polutele, Napole Tepitē 2013-2018
Seo, Mikaele Tepitē 2022-
Loste, Henri Senatē 1962-1971
Papilio, Sosefo Makape Senatē 1971-1998
Laufoaulu, Robert Senatē 1998-2020
Kulimoetoke, Mikaele Senatē 2020-

5. Ma'uli faka'ekonomika

edit
Higoa Gaue Ta'u Fakamanatu
Tukumuli, Thierry Faikoloa

6. Ma'uli fakasosiale

edit
Higoa Tu'ulaga Ta'u Fakamanatu
Va'amei, Christian Pelesitā Satikā FO

7. Ma'uli fakakautahi

edit
Higoa Tu'ulaga Ta'u Fakamanatu
Lakalaka, Esitele Pelesita 1996-2001 Fono fakatelituale o te haha'i fafine

8. Faigao'i

edit
Higoa Faigao'i Ta'u Fakamanatu
Tuita, Lolesio Lī savelo 1969-1994

9. Faiva

edit
Higoa Faiva Ta'u Fakamanatu
Pilioko, Aloisio Fai pena 1956-2020
Takaniua, Soane Fai pena
Hoatau, Soane Fai togi
Kulimoetoke, Rebecca Fai pena

10. Atamai

edit
Higoa Gaue Ta'u Fakamanatu
Nau, Malino Fai ako Tauhi o te lea faka'uvea
Seo, Kimi Fai ako Tauhi o te lea faka'uvea
Leleivai, Hapakuke Fai ako Hisitolia o 'Uvea
Tafilagi, Virginie Fai ako Fai tohi mo fai vikiga