Wp/wls/Digital Pasifik

< Wp‎ | wls
Wp > wls > Digital Pasifik

Ko te Digital Pasifik (Pasifika neti) ko te pāsina neti o te Fale Taupau Koloa o te Pasifika. Ko he gaue e fakapa'aga e te pilo felogo'i fakavaha'a fenua o Ositalalia (DFAT) pea e tu'ulaki e te Fale Taupau Tohi o Niusila o tekeni e te Fale Taupau Tohi o Ositalalia.

Ko he gaue ne'e 'uluaki fakapa'aga mai te 2019 ki Fepualio 2022 o vakavaka'i mu'a pe lava'i. Kua toe fakafo'ou e te pule'aga ositalalia tana fakapa'aga o te gaue i te 2023 ke fakagafua te fai folau mo felave'i ma'uli a te kau gaue mo nātou e le'o fenua i te atu motu o te Pasifika.

'Uhiga o te gaue

edit

Ko te faka'amu a te kau gaue o te Digital Pasifik ke nātou tokoni ki te kaiga o te Pasifika, ke lava hānatou mamata mo ma'u logo ki te atu koloa o Oseania e taupau i ihi atu fenua matāpule.

E lahi te 'u koloa ma'uhiga o te Pasfika ne'e ave i te 'u ta'u kua hili atu ki Eulopa, Amelika, Ositalalia, Niusila mo ihi atu potu o mālamanei pea e fia tokoni te Digital Pasifik ki te tohitohi, te fakamahino mo te vaevae o te hisitolia o te 'u koloa aia kua ma'u e ihi atu haha'i. Ko te faka'amu ke fia ilo'i mo mamana te kaiga o te Pasifika ki te 'u koloa tukuholo aia o nātou i tai atu.

Fakatu'utu'u gaue

edit

Ko te laga mo te fakaha'ele o te pāsina e fakahoko pe o fakalogo ki te 'u kole e fai age e te haha'i o te Pasifika. Koeni vaega tāfito o te gaue e tulikaki:

 • Tekeni ki te kaiga ne'e vaevae paaki, ata, hiva, tohi mo fakamatala ke fakafo'ou mo fakatokatoka te 'u pāsina kua hilifiki.
 • Kumi ni tahi 'u kaiga mo fale gaue fo'ou e fia tokoni ki te Digital Pasifik i te atu motu o te Pasifika mo tai atu.
 • Fakakaukau mo fakatu'u ni me'a gauee fo'ou i te pāsina o fakalogo ki te 'u talamanatu ne'e fai age ki ai e te haha'i e nātou faka'aoga te site pea mo te kau tufuga fa'u pāsina e tokoni age.
 • Kumi logo mo felogo'i mo te kaiga fai ako pea mo te kau tupulaga o te Pasifika o feiai pe mo te 'u fāmili, kautahi mo haha'i fekumi e gaue mai ki te atu motu o te Pasifika.
 • Fakasiosio mo fakafuafua te faka'aoga o te pāsina ki te hoko atu.

We hope that this site will serve as a bridge between the authority of institutions, who often hold and preserve these items and records, and the mana and kawa of the people of the Pacific.

Lagiaki

edit

Ko te kau gaue o te Digital Pasifik e gaue mai te Fale Taupau Tohi o Niusila i te kolo o Wellington pea koeni onātou 'u higoa:

 • Tim Kong, pule taki (ha'u'aga: fisi, siaina, pilitania)
 • Taputukura Raea, pule felogo'i (ha'u'aga: mauke, pamaiti, lalotoga, tahisi)
 • Ulu Afaese, tufuga 'utohila (ha'u'aga: ha'amoa)

Gaue kua fakahoko

edit

I te 'aho 1 o Sunio 2023, e lau ki te :

 • 660 te kaiga, kautahi mo fale gaue e vaevae koloa mai ki te Digital Pasifik
 • 102,646 te 'u paaki kua vaevae
 • 24, 191 te 'u koloa kua vaevae
 • 8,347 te 'u ata kua vaevae
 • 16,852 te 'u le'o puke ne'e vaevae
 • 28,213 te 'u tohi ne'e vaevae
 • 9,236 te 'u mape ne'e vaevae

Matapuna

edit