Wp/wal/Visenttee Kosttaalagoo

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Visenttee Kosttaalagoo

Visenttee Kosttaalagoo, Fiiloloojiya eranchaa, xaafenne Salo Gufantto kaafe gidida Diratto Doonaa maaddiyaagaa. I diratto oonaa xaafetuppe issuwa. Yunbberestiyan zammaana doonatanne birshshettaanne birshshettaa luxettata tamaariis. Hegaadankka; Diratto doonadan Franka doonaa, Franka Noovaa doonaa malatiya asi medhido doonata attamissiis.

Naqaashaa maxaafata edit

 • 2014/2020: Le dece-duo travalios de Heracles
 • 2021: La xerca per Pahoa
 • 2021: Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas.
 • 2021: Antologie hispan.
 • 2021: Fabules, racontas e mites.
 • 2022: La marcia nonconoseda
 • 2022: Pensa
 • 2022: Li tresor de Fluvglant
 • 2022: Juliade
 • 2022: Antolojia espaniol
 • 2022: Antologie de poesie europan
 • 2022: Mikri Antologie
 • 2022: Subuqti
 • 2022: Verses escapat de mi mente
 • 2022: Denova en la marcia
 • 2022: Anidros
 • 2022: Poemas
 • 2022: La Club de la Marcia en peril
 • 2022: Li crímines de Cnocorran
 • 2022: La trezoro de Erokeriherria
 • 2023: Yo have ancor alquó a dir