Wp/wal/Medoosata

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Medoosata

Medoosata giyoogeeti so mehetanne kare meheta geettiyaageeta gididi dumma dumma qottan shaakettoosona, hegeetikka zokko meqettay de'iyogeeta, zokko meqettay baynnaageeta, kafota, amppiibetanne moleta geetettidi ichchashawu shaakettosona.