Wp/wal/Jiyoometiriyaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Jiyoometiriyaa

Jiyoometiriyaa hisaabiyaara keehippe kase gidiya hisaabe daashshatuppe issuwa. Misiletu haahotettaadan, qottaa, yesuwaanne geeddaro utettaa malatiyaa sohuwaa eeshshata xeellees. Jiyoometiriyaa macaran oottiya hisaabiya eranchaykka jiyoometire geetettees.