Wp/wal/Ido

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Ido

Ido, riford Ispirinttoppe beettidanne issi mala hanotan dumma dumma dicoy de'iyoogeetussi kumetta naa"antto doona gidanaadan oosettida doona. Boolima salo gufantto kaafiya doonadan oottanawu ayido dummatettan giraameriyan, xaafettan, qaalaa utettatun, gophphenne (ubbaappe aadhidi luxanawunne go'ettanawu wayissennaagaa) gidanaadan giigis.