Wp/wal/Hisaabiya

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Hisaabiya

Hisaabiya, paydotu huuphe yohota, qoodatanne gayttiyabata, qottatanne giddon de'iya sohota, yesotanne laametota oyiqqida eraa macara. Ha huuphe yohoti zammaana hisaabiyan huuphettiya payido tiyooriya, aljjebiraa, jiyoometiriyaa birshshettaara kasiya kaaluwan shiiqoosona. Hisaabiya eranchatu giddoppe issi meezetida luxetta macaraa birshshettan polo maayetoy baawa.