Wp/wal/Guraage Moottaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Guraage Moottaa

Guraage Moottaa, Tohossa Dere, Deretettaanne Asaa Dalgga Manttiyan de'iya moottatuppe issuwa. Ha moottay dalgga manttiyawu wurssetta Huuphessa baggaara beettees. Moottay Guraage kochchawu denddo sohonne de'iyo keetta. Guraage moottay Huuphessanne Arshsho baggaara Oroomiya Dalgga Manttiyan, Arggo baggaara Yeemi Dumma Allaanaan, Tohossa baggaara Hadiya Moottaan zawatees.