Wp/wal/Faasile Gimbbiyaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Faasile Gimbbiyaa

Faasile Gimbbiyaa (Amaarattuwan፡ ፋሲል ግቢ), Toophphiyan Amaaraa Dalgga Manttiya Gonddare ambban beettiya olaappe geemmiyosaa. 17tto xeetu shaaho layttan Haaxe Faasiliideese wodiyan baasettidanne Toophphiyaa kawotu garuwaa. Ha hiillay dumma eeshshaa oyqqidanne Hindde, Arabenne Baaroke eeshshaa issippe gatti oyqqiis. Hayda go'aanne hiillaappe denddida geemmiyosay 1979 Yuuneskkon (UNESCO) salo gufantto laatettiyabatu mazgaban geliis.

17tto xeetu shaaho layttan Faasiliideesee medhido I uttiyo kawo garuwaa.